Quốc văn trích diễm/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

5. — THÓI ĐỜI

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề,
Khó khăn phải lụy đến thê-nhi.
Được thời, thân thích chen chân đến,
Thất thế, hương lư ngảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao, ruồi đỗ (đậu) đến,
Gang không mật mỡ, kiến bò chi.
Đời này những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì.