Bước tới nội dung

Quốc văn trích diễm/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

9. — BÁNH TRÔI NƯỚC

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dầu tay kẻ nặn,
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son.