Biên dịch:Quan hoạch

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Quan hoạch)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quan hoạch - 觀穫
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

暑氣炎蒸夏日長,
儒家田事太紛忙。
每愁有粟多生熱,
又恐無禾且乏糧。
薪飯兼收連本穀,
庾囷只在及肩墻。
世間萬事能如願,
風欲盈門粟滿堂。

Thử khí viêm chưng hạ nhật trường,
Nho gia điền sự thái phân mang.
Mỗi sầu hữu túc đa sinh nhiệt,
Hựu khủng vô hòa thả phạp lương.
Tân phạn kiêm thu liên bản cốc,
Dữu khuân chỉ tại cập kiên tường.
Thế gian vạn sự năng như nguyện,
Phong dục doanh môn túc mãn đường.

Quang cảnh mùa gặt
Mùa hè khí nóng thiêu đốt suốt ngày.
Việc đồng ruộng của nhà nho thật bận rộn.
Khi có thóc lại sinh nóng nực thêm,
Nhưng không có thóc lại lo không có lương thực.
Đồ đun nấu và lương thực đều thu hoạch từ cây lúa.

Nếu mọi việc trên đời đều được như mong muốn,
Thì muốn gió đầy cửa, thóc đầy nhà.

Mùa hè oi ả suốt cả ngày
Tíu tít mùa màng lại lo thay:
Có thóc nhiều càng thêm nồng nực,
Không lương sinh sống thế nào đây?
Lương ăn, rơm rạ thu cùng tận,
Vựa kho thóc lúa đựng chưa đầy.
Vạn sự trên đời cầu mà được;
Cầu cho gió mát, thóc mấy cây.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.