Rau cải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Rau cải
của Lê Thánh Tông

Nhà ta có cải vãi nơi nương,
Đất phúc sinh thành của lạ dường!
Áo đã tương[1] xanh, tương[1] thức lục,
Đầu chăng[2] đội bạc, đội hoa vàng!
Ba đông xuân sắc nhân chưng tuyết[3],
Một tiết âm nhu[4] chẳng quản sương.
Bàn bạc chua cay, đòi[5] miệng thế,
Miễn là đỡ được thuở dùng mang[6].

   
Chú thích

  1. a ă Tương: Thiếp
  2. Chăng: Không
  3. Nhân chưng tuyết: Nhờ tiết lạnh
  4. Âm nhu: Nhu thuận
  5. Đòi: Tùy theo
  6. Mang: Vừa có nghĩa vội vàng, vừa có nghĩa mang xách. Chúng tôi nghi là chữ "măng" (có rau cải đỡ việc dùng măng làm rau)