Ru con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ru con
của Không rõ


Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười;
Con gà, be rượi nuốt người lao-đao.
Lươn nằm cho trúm[1] bò vào ;
Một đàn cào-cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò ;
Cỏ năn[2], cỏ lác[3] rình-mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều-hâu ;
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ-nông.

   
Chú thích cuối trang[sửa]

  1. Trúm: một thứ đó để bắt lươn
  2. Cỏ năn: một loài cỏ mọc dưới nước
  3. Cỏ lác: thứ cỏ xấu


PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.