Ru con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ru con
của không rõ

Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười;
Con gà, be rượi nuốt người lao-đao.
Lươn nằm cho trúm[1] bò vào ;
Một đàn cào-cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò ;
Cỏ năn[2], cỏ lác[3] rình-mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều-hâu ;
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ-nông.

   
Chú thích

  1. Trúm: một thứ đó để bắt lươn
  2. Cỏ năn: một loài cỏ mọc dưới nước
  3. Cỏ lác: thứ cỏ xấu


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.