Sách quan chế/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

DIRECTION D’ARTILLERIE. — CUỘC QUẢN ĐỐC VỀ SÚNG LỚN.

Chef d’escadron, directeur.

Adjoint au directeur.

Quản đốc cuộc súng xe.

Phó Quản đốc.