Sách quan chế/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

ĐẠI LÝ TỰ, 大理寺

cours d’appel.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1.

Thanh lại ti, có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ đều 1 người; bát, cửu phẩm đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 12 người; chủ việc hình ngục lớn.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: Đại lý tự khanh, chánh tam phẩm; Thiếu khanh, chánh tứ phẩm.