Sông Lấp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sông Lấp[1]
của Trần Tế Xương

     Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai
     Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

   
Chú thích

  1. Một đoạn sông Vị Hoàng bị lấp

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.