Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lòng hềm kinh-sử mấy mươi pho.
Vàng ngọc nào qua báu học trò.
Hoa-trái rừng nhu ra sức hái,
Nghê-kình biển thánh ráng công mò.
Cẩm văn[1] thêu dệt đời đời chuộng
Mùi đạo trau-giồi bữa bữa no.
Gặp thuở mày xanh siêng đọc sách,
Mỗi câu đều hưởng phúc trời cho.

   
Chú thích

  1. Văn như gấm.