Sơn còn ướt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sơn còn ướt  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

"Auention à la peinture!"
Tặng Mộng Trường Phạm Ngọc Bút

Trong một bức tranh: Người thiếu nữ
Chúm chím cười hoa, hoa ướm nở.
Hoạ sĩ đã thu biết bao thần
Vào tấm vải sơn. Dưới có chữ:
     "Sơn còn ướt. Xin đứng xa
     "Xem người cỡi hoa!"
Từ khi hoạ sĩ gởi tặng tôi,
Lạ hay! Đến nay sơn vẫn ướt!
Đứng xa, tôi ngắm nét đan thanh:
Áng tóc cô xanh dợn như nước.
Từ đó tôi nuôi một mối tình,
Mỗi khi nhàn hạ lại xem tranh.
Có khi vô ý đứng lại gần
Sực nhớ. Sơn ướt nên cẩn thận...

Biết bao mỹ nữ đẹp như tranh,
Như những bức tranh sơn còn ướt.