Sơn trung ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sơn trung ngẫu thành - 山中偶成
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

長安紫陌厭輕肥,
好向崟山閉隱扉。
乾葉耳喧風北起,
虛庭目送日西歸。
誰將綠鬢逢青眼,
笑把黃花待白衣。
眾醉我醒皆自可,
殺身沽譽屈原非。

Trường An tử mạch yếm khinh phì,
Hảo hướng dần sơn bế ẩn phi.
Can diệp nhĩ huyên phong bắc khởi,
Hư đinh mục tống nhật tây quy.
Thùy tương lục mấn phùng thanh nhãn,
Tiếu bả hoàng hoa đãi bạch y.
Chúng túy ngã tinh giai tự khả,
Sát thân cô dự Khuất Nguyên phi.

Trên đường tía Trường An, chán mặc áo lông nhẹ, cưỡi ngựa béo,
Thích đến nơi núi cao, khép cánh cửa ở ẩn.
Gió từ phương bắc thổi tới, lá khô xào xạc bên tai,
Trong sân vắng vẻ, đưa mắt tiễn mặt trời lặn về phía tây.
Ai đem mái tóc xanh gặp khách mắt xanh,
Cười kẻ cầm bông hoa vàng đợi khách áo trắng.
Mọi người say riêng ta tỉnh đều do nơi mình cả,
Tự sát để mua tiếng khen như Khuất Nguyên là sai.