Sắc phong đền Tiên Đô của Thành Thái năm 1894

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sắc phong đền Tiên Đô của Thành Thái  (1894) 
của Thành Thái
Chữ Hán Phiên âm Việt dịch
敕乂安省梁山縣鄧山社鄧林村奉祀

黃公平戎大將英灵之神. 稔著灵應向來未有預封肆今丕

承耿命缅念神休著封為翊保中興灵扶之神準仍舊奉事

神其相佑保我黎民欽哉

成泰陸年玖月貳拾五日

奉抄世孫正總

黃文迥字記

Sắc văn nhất đạo

Sắc Nghệ An tỉnh Lương Sơn huyện Đặng Sơn xã Đặng Lâm thôn phụng tự Hoàng công Bình nhung Đại tướng Anh linh chi thần.

Nẫm trứ linh ứng, hướng lai vị hữu dự phong.

Tứ kim phi thừa, cảnh mệnh miến niệm thần hưu trứ phong vi Dực bảo Trung hưng linh phù chi thần.

Chuẩn nhưng cựu phụng sự thần kì tương hựu, bảo ngã lê dân.

Khâm tai!

Thành Thái lục niên cửu nguyệt nhị thập ngũ nhật.

Một đạo sắc văn

Sắc ban cho làng Đặng Lâm xã Đặng Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Nghệ An được phụng thờ thần Hoàng công Bình nhung Đại tướng Anh linh chi thần.

Rất là linh ứng, từ trước đến nay chưa được ban phong.

Nay nhờ ơn mệnh lớn, nhớ đến công lao của thần, được gia tặng thêm mĩ tự là Dực bảo Trung hưng linh phù chi thần.

Đặc chuẩn cho dân làng được phụng thờ thần như cũ.

Ơn thần phù giúp che chở dân làng.

Kính cẩn thay!

Ngày 25 tháng 9 năm Thành Thái 6 (1894)

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.