50%

Sa mạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sa mạc
của Phạm Hầu

Hồn bữa đêm nay được gió đưa
Đến miền tôi ước lúc ban trưa
Lúc chang chang nắng quang đường lối
Miền của trời xanh với bóng dừa

Cao cả không gian chói một màu
Nơi này mường tượng đất Phi châu
Chân trời in nét vô cùng tận
In nét vô cùng gợi ước ao

Như những đoàn dân sống đó đây
Hồn phiêu phiêu lạc giữa trời mây
Một màn vải trắng đi mòn mỏi
Cát nhũn làm khuôn những bước gầy

Anh chịu trên đời kiếp khổ đau
Hứng trời sa mạc ở trên đầu
Chỉ mong bên dấu hồn anh để
Em sẽ chôn vào ít hạt châu.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1971. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)