Tài hoa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài hoa
của Hàn Mặc Tử

Tặng Nguyễn Đình Thúy

Rượu say người cổ độ
Chữ say người Liêu Trai
Xuân bay khắp thần trí
Âm vọng dễ gì phai.
Chiều vàng hơn tấm lụa
Sách đọc thấy tâm bào
Bóng Nường chưa mất hút
Tiếng hát còn thanh tao

Gió ra đời khí vị
Nắng như nắng đời xưa
Sao em chưa ra mắt
Đứng chầu chực nhà vua?

Tài hoa rất thanh bạch
Xin mời kết nhân duyên
Cười cho ca sửng sốt
Tình tự mới bình yên.