Tài mai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài mai
Trồng mai

của Cao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Thi tương mai tử trịch sơn gian,
Nhất ác thanh tư kỳ bích loan.
Ký thủ lai thời xuân sắc hảo
Dữ nhân công tác họa đồ khan.

Thử đem hột mai ném lên trên núi,
Một nắm giống thanh tao gửi lên ngọn đá xanh.
Hãy nhớ lấy: sau này, khi vẻ xuân tươi tốt,
Sẽ thành một bức tranh cho mọi người xem chung.