Bước tới nội dung

Chủ đề:Hội đồng Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hội đồng Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Hội đồng Nhân dân Tối cao hay còn được gọi Hội nghị Nhân dân Tối cao là quốc hội đơn viện của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Hiến pháp

[sửa]

Một số hoặc tất cả tác phẩm trong chủ đề này thuộc phạm vi công cộng bởi vì chúng không được bảo hộ bản quyền theo Điều 12 Luật Bản quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Điều 12 (Loại trừ)
Các tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, thông tin thời sự hoặc dữ liệu thông tin không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền trừ khi được sử dụng cho mục đích thương mại.[1]