Bước tới nội dung

Tác gia:Hai Đức

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hai Đức
(–1882)
Hai Đức (? - 1882?, không biết họ tên đầy đủ, hiệu là Tập Phước), người Chợ Lớn, tác giả của Kim Gia Định phong cảnh vịnh.

Tác phẩm

[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.