Bước tới nội dung

Chủ đề:Tổng thống Việt Nam Cộng hòa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa
Nguyên thủ Việt Nam Cộng hòa là người đứng đầu và đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng hòa.

Luật[sửa]

Quyết định[sửa]


Một số hoặc tất cả tác phẩm trong chủ đề này thuộc phạm vi công cộng vì là tác phẩm của các chính quyền Bắc Kỳ do Pháp bảo hộ, Trung Kỳ do Pháp bảo hộ, thuộc địa Nam Kỳ của Pháp, Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, Cộng hòa Nam phần Việt Nam, Chính phủ trung ương lâm thời Việt Nam, Quốc gia Việt Nam, Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam nên không được bảo hộ bản quyền theo luật pháp Việt Nam hiện nay. Khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ là "không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh". Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho rằng từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 2 tháng 7 năm 1976 chỉ có Việt Nam Dân chủ Cộng hòaCộng hòa miền Nam Việt Nam là các chính phủ hợp pháp, các chính phủ đối lập đều là các tổ chức bất hợp pháp ("phản động" hoặc "phản cách mạng"). Bản mẫu này không áp dụng với các tác phẩm của nhà Nguyễn, Nam Kỳ thuộc Pháp và Đông Dương thuộc Pháp trước ngày 2 tháng 9 năm 1945.