Tác gia:Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân
(1795–)
Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân, tên thật là Nguyễn Đăng Tuyển là nhà văn thời Nguyễn.

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.