Tám điều cần thiết

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tám điều cần thiết
của Hồ Chí Minh

Rút ở bài nói chuyện tại Đại hội sản xuất Đông - Xuân tỉnh Ninh Bình.

Nước phải đủ, phân phải nhiều,
Cày sâu, giống tốt, cáy đều dảnh hơn;
Trừ sâu, diệt chuột chơ quên,
Cải tiến nông cụ là nền nhà nông;
Ruộng nương quản lý ra công,
Tám điều đầy đủ, thóc bông đầy bồ.