50%

Tâm sự nàng Mị-ê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Châu giang một dải sông dài
Thuyền ai than thở một người vương phi
Đồ Bàn thành phá hủy
Ngọa Phật tháp thiên di
5Thành tan tháp đổ
Chàng tử biệt
Thiếp sinh ly
Sinh ký đau lòng kẻ tử quy!
Sóng bạc ngàn trùng
10Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm
Phu thê xướng tùy
Ơi mây, ơi nước, ơi trời!
Đũa vàng mâm ngọc giọt lụy rơi
15Nước sông trong đục
Lệ thiếp đầy vơi
Bể bể dâu dâu khóc nỗi đời!
Trời ơi! Nước hỡi! Mây hời!
Nước chảy mây bay, trời ở lại
20Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi.

   
Chú thích

  1. Nàng Mị-ê: Vợ vua Chiêm Thành bị quan quân nhà Trần bắt mang về nhưng giữa đường nàng đã nhảy xuống sông tự vẫn.