Tòng Tây chinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tòng Tây chinh
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

I[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Đệ tàm lão chuyết vị năng binh,
Cưỡng trí tòng nhung tán viễn chinh.
Nhật diệu tinh kì bài thụ ảnh,
Phong truyền cổ giác hưởng than thanh.
Đảo huyền dân cửu li hung ngược,
Yếm loạn thiên tương khải trị bình.
Kí thủ vương sư hoàn khải nhật,
Luân cân bố hạt nhậm nhàn tình.

II[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Lão độn trùng phùng thử loạn li,
Dự tham nhung mạc cưỡng truy tùy.
Sơn hà phong cảnh do tiền độ,
Thành quách nhân dân dị tích thì.
Cổ tự nguyệt minh tăng trụ bộ,
Viễn lâm thụ ám điểu qui trì.
Biên phương cửu uất lai tô vọng
Thùy vị quân vương nhất phủ tuy.