Biên dịch:Túy hậu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Túy hậu)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Túy hậu - 醉後
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

五十休翁半畝堂,
北窗高臥半清涼。
肥泥水織荷衣密,
幽徑風牽草帶長。
雜句不須人共賞,
閒情惟有酒相當。
殘春病眼無分別,
日影熹微一樣黃。

Ngũ thập hưu ông bán mẫu đường,
Bắc song cao ngọa bán thanh lương.
Phì nê thủy chức hà y mật,
U kính phong khiên thảo đới trường.
Tạp cú bất tu nhân cộng thưởng,
Gian tình duy hữu tửu tương đương.
Tàn xuân bệnh nhãn vô phân biệt,
Nhật ảnh hy vi nhất dạng hoàng.

Sau say
Nam mươi tuổi, ông về hưu có nửa mẫu ao.
Nằm cao tước cửa sổ phía bắc vừa sạch vừa mát.
Nước ao bùn tốt, lá sen rậm rạp như áo phủ trên nước.
Ngõ vắng, gió làm vướng cỏ dài.
Câu thơ tạp chẳng chờ người cùng thưởng.
Nhàn rỗi chỉ có ngang ngửa với rượu.
Mắt mờ xuân tàn không phân biệt được;
Bóng ngày mờ mờ, nhạt nhạt chỉ một mầu vàng.

Năm chục, về hưu, nửa mẫu ao,
Cửa bắc mát trong nằm gối cao.
Bùn tốt ao trong, sen phủ áo.
Ngõ vắng gió đùa cỏ xạc xào.
Thơ tạp chẳng chờ ai đến thưởng.
Thói quen không bỏ rượu ngày nào.
Xuân tàn, bệnh mắt không phân biệt,
Mờ nhạt bóng ngày thoáng vàng chao.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.