Tương giang tặng biệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tương giang tặng biệt - 湘江贈別
của Nguyễn Trung Ngạn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

數杯別酒驛亭邊,
君上征鞍我上船。
獨倚蓬山秋不語,
一江湘水碧連天。

Sổ bôi biệt tửu dịch đình biên,
Quân thướng chinh yên ngã thướng thuyền.
Độc ỷ Bồng sơn sầu bất ngữ,
Nhất giang Tương thủy bích liên thiên.

Vài chén rượu chia tay bên đình trạm,
Ông lên ngựa đường xa, tôi lên thuyền.
Riêng tôi dựa vào núi Bồng, nói không hết nỗi buồn,
Một giải sông Tương, nước biếc liền trời.