Tảo mai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tảo mai - 早梅
của Trần Nhân Tông