Tặng công an nhân dân vũ trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tặng công an nhân dân vũ trang  (1959) 
của Hồ Chí Minh

Đoàn kết, cảnh giác,
Liêm, chính, kiệm, cần;
Hoàn thành nhiệm vụ,
Khắc phục khó khăn;
Dũng cảm trước địch,
Vì nước quên thân;
Trung thành với Đảng,
Tận hiếu với dân.

Tháng 1 năm 1959