Tết Nguyên Đán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tết Nguyên Đán
của Lê Thánh Tông

Cơ mầu thợ hóa[1] bốn mùa vần[2],
Đông cuối, ba mươi, mồng một xuân.
Rờ rỡ cửa vàng, ngày Thuấn[3] rạng,
Làu làu phiến ngọc, lịch Nghiêu[3] phân.
Cao vòi vọi ngôi hoàng cực[4],
Khắp lâng lâng[5] phúc thứ dân.
Tôi mọn dự đòi hàng ngọc duẩn[6],
Non cao, kính chúc tuổi minh quân.

   
Chú thích

  1. Thợ hóa: Hóa công (tạo hóa)
  2. Vần: Xoay vần
  3. a ă Nghiêu, Thuấn: hai vị vua hiền thời thượng cổ. Đế Nghiêu sai hai viên quan Hi, Hòa làm ra lịch, chia năm thành bốn mùa, 12 tháng và các tháng nhuận
  4. Hoàng cực: Vua
  5. Lâng lâng: Rộng rãi
  6. Ngọc duẩn: Măng ngọc, chỉ các sĩ tử thi đỗ, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú như những cây măng ngọc