Tết nhà văn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tết nhà văn  (1936) 
của Phan Bội Châu

Tết mới qua đi, Tết lại về,
Nghe người (nói?) Tết, khiến mình ghê,
Bếp không, pháo láo ngoài sân nổ,
Bụng trống, thơ điên trước cửa đề.
Say gượng chén chè mua thú mướn,
Nhồi mềm đầu óc bán bài thuê.
Tết như thế hử? Âu đừng Tết,
Bốn bể năm châu nợ bốn bề.