Tống Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Xuyên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên tác Hán-Việt

送杜少府之任蜀州
城闕輔三秦,
風煙望五津。
與君離別意,
同是宦遊人。
海內存知己,
天涯若比鄰。
無為在歧路,
兒女共沾巾。

Tống Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Xuyên
Thành khuyết phụ Tam Tần,
Phong yên vọng Ngũ tân.
Dữ quân ly biệt ý,
Ðồng thị hoạn du nhân.
Hải nội tồn tri kỷ,
Thiên nhai nhược tỵ lân.
Vô vi tại kỳ lộ,
Nhi nữ cộng triêm cân.