Tống Long Nham quy Diễn Châu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tống Long Nham quy Diễn Châu - 送龍岩歸演州
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

白頭自笑涴塵衣,
寂寞煙波舊釣磯。
柏府法官憐我老,
萊庭晝錦羨君歸。
交情冷淡看青眼,
詩思高深念翠微。
好法莫辭風浪劍,
故園松菊不危機。

Bạch đầu tự tiếu uyển trần y,
Tịch mịch yên ba cựu điếu ky.
Bách phủ pháp quan liên ngã lão,
Lai đình trú cẩm tiện quân quy.
Giao tình lãnh đạm khan thanh nhãn,
Thi tứ cao thâm niệm thúy vi.
Hảo khứ mạc từ phong lãng hiểm,
Cố viên tùng cúc bất nguy ky (cơ).

Tự cười mình bạc đầu rồi, áo vẫn nhuốm bụi,
Để cho nơi bến câu cũ sóng nước phải vắng vẻ.
Thương cho ta đã già mà còn làm pháp quan nơi Bách phủ,
Thèm cảnh ông được mặc áo gấm về trước sân Lai.
Giao tình thanh đạm, lấy mắt xanh nhìn nhau,
Tứ thơ cao sâu, cảm hứng trước dãy núi biếc.
Hãy đi quách, đừng nề sóng gió hiểm nghèo,
Tùng và cúc ở nơi vườn cũ không phải là mối nguy cơ.