Tống Nguyễn Liên Phong

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tống Nguyễn Liên Phong
của Học Lạc

Tống Nguyễn Liên Phong[1]
Le the một cụm Thuộc Nhiêu [2] giòng,
Chân bước đi rồi, mắt lại trông.
Chỉ nhện lăng nhăng cò vướng cánh,
Bãi lau luẩn quẩn cá quên sông.
Tấm lòng qua lại cầu Ba Bếp,
Khúc ruột quanh co rạch Lão Tòng.
Hai chữ tương tư đầy nặng gánh,
Nước non thăm thẳm biết hay không?

   
Chú thích

  1. Nguyễn Liên Phong là tác giả "Điếu cổ hạ kim thi tập" (1919) và "Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca" (1909).
  2. Thuộc Nhiêu nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.