Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ nhất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
送朝鮮國使其一 - Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ nhất - Tiễn sứ thần Triều Tiên kỳ đầu
của Lê Quý Đôn

Năm 1760, sứ thần nhà Lê Trung HưngLê Quý Đôn lại gặp đoàn sứ thần Triều Tiên do Hồng Khải Hy (洪启禧 - 홍계희) đứng đầu khi sứ thần cả hai nước đang đi sứ nhà Thanh. Sau đó, ông đã làm thơ với họ, và cho họ xem ba tác phẩm của mình là Thánh mô hiền phạm lục, Quần thư khảo biệnTiêu Tương bách vịnh[1]. Tài văn chương và ứng đáp của ông làm cho họ "phải tôn trọng"[2], "phải khen ngợi"[3].

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

異邦合志亦同方,
學術本從先素王。
完福共欣歌五善,
逸才偏愧乏三長。
側釐白錘交投贈,
端委洪疇覓表章。
信筆書黃終歉歉,
粲花清論過揄揚。

Dị bang hợp chí diệc đồng phương,
Học thuật bản tòng Tiên Tố Vương.
Hoàn phúc cộng hân ca ngũ thiện,
Dật tài thiên quý phạp tam trường.
Trắc ly, bạch truỵ giao đầu tặng,
Đoan uỷ, hồng trù mịch biểu chương.
Tín bút thư hoàng chung khiểm khiểm,
Xán hoa thanh luận quá du dương.

   
Chú thích

  1. Theo "Tiểu sử Lê Quý Đôn", tr. 304.
  2. Theo Phan Huy Chú, mục: "Nhân vật chí", tr. 391.
  3. Theo Dương Quảng Hàm, tr. 307.