50%

Tức cảnh (Trần Ngọc Lầu)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tức cảnh
của Trần Ngọc Lầu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú

Dì gió ghen chi với chị Hằng,
Mà đem mây trắng lấp cung trăng?
Non sông khôn thoát cơn mơ mộng,
Sóng gió như khêu nỗi bất bằng.
Lánh nạn bay dài chim mỏi cánh,
Giận trời nghiến mãi cóc mòn răng.
Ai ôi vì nước không lo liệu,
Kẻo đến chân rồi hết nói năng.

   
Chú thích