Tức sự (Đỗ Phủ)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tức sự.
Tức sự - 即事
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

即事
暮春三月巫峽長,
皛皛行雲浮日光。
雷聲忽送千峰雨,
花氣渾如百和香。
黃鶯過水翻迴去,
燕子銜泥濕不妨。
飛閣卷簾圖畫裏,
虛無只少對瀟湘。

Tức sự
Mộ xuân tam nguyệt Vu Giáp trường,
Hịch hịch hành vân phù nhật quang.
Lôi thanh hốt tống thiên phong vũ,
Hoa khí hỗn như bách hoà hương.
Hoàng oanh quá thuỷ phiên hồi khứ,
Yến tử hàm nê thấp bất phương.
Phi các quyển liêm đồ hoạ lý,
Hư vô chỉ thiểu đối Tiêu Tương.

Tức sự
Tháng ba xuân muộn kẽm Vu dài
Nắng rọi mây bay sáng sáng ngời
Mưa sấm chợt đưa tràn các núi
Hương hoa thoáng ngát đủ trăm mùi
Cõng bùn, chiếc én không nề ướt
Rỡn nước, đôi oanh mãi lượn chơi
Chỉ thiếu Tiêu Tương bày trước mặt
Cuốn mành đã sẵn bức tranh trời

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)