Từ điển Taberd

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị  (1838) 
của Jean-Louis Taberd; Pigneau de Behaine

Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị (chữ Hán: 南越洋合字彙, tiếng Latin: Dictionarium Anamitico-Latinum) là cuốn từ điển song ngữ Việt-Latinh (trong đó tiếng Việt được viết bằng cả chữ Nôm và chữ Quốc ngữ) in lần đầu vào năm 1838 tại Serampore, Ấn Độ. Cuốn sách này được giám mục Jean-Louis Taberd (tên tiếng Việt là cố Từ) biên tập dựa trên toàn bộ thủ bản soạn thảo năm 1773 của giám mục Pierre Pigneau de Behaine (Bá Đa Lộc). Vì Giám mục Taberd là người soạn xong và đem in nên cuốn từ điển này còn được gọi là Từ điển Taberd.

Trích dẫn từ Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.