Tự thán (Sương Nguyệt Anh)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự thán.

Đường xa vời vợi, dặm vơi vơi,
Nghĩ nỗi mày xanh ngán sự đời.
Biển ái sóng ân còn lắm lúc,
Mây ngàn hạc nội biết là nơi.
Một dây oan trái rồi vay trả,
Mấy cuộc tang thương dễ đổi đời.
Chước quỷ mưu thần âu những kẻ,
Gặp cơn nguy hiểm khó đua bơi.