Tự thuật (Trần Thánh Tông)/Kỳ 5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

箇中無欠亦無餘,
佛也無兮人也無。
秋景遠來天外遠,
青山雲鎖觜都盧。

Cá trung vô khiếm diệc vô dư,
Phât dã vô hề nhân dã vô.
Thu cảnh viễn lai thiên ngoại viễn,
Thanh sơn vân tỏa chủy đô lô.

Trong lòng ta không thiếu cũng không thừa,
Phật là không, người cũng là không.
Cảnh thu xa ở ngoài trời xa,
Mây khóa non xanh mặc cái trò đô lô.