Tự thuật I (Nguyễn Công Trứ)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự thuật (Nguyễn Công Trứ).
Tự thuật
của Nguyễn Công Trứ

Hai mươi năm lẻ những mơ-màng,
Cuộc thế xem qua đã chán-chường.
Lúc đạt, chẳng qua nhờ vận-mệnh;
Khi cùng, chớ cậy có văn-chương.
Theo thời cũng rắp tìm nghề khác,
Bẩm tính đà quen giữ nết ương.
Thời-thế rủi may thời cũng mặc,
Ai dư nước mắt khóc giàu sang?

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.