Tự trào (Phạm Thái)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự trào.
Tự trào
của Phạm Thái

Năm bảy năm nay những loạn-ly ,
Cũng thì duyên phận, cũng thì thì.
Ba mươi tuổi lẻ nà bao nả,
Năm sáu đời vua khéo chóng ghê !
Một tập thơ dày ngâm sảng-sảng ,
Vai nai rượu kếch ních tì-tì.
Chết về tiên bụt cho xong kiếp ,
Đù ỏa[1] trần-gian, sống mãi chi ?

   
Chú thích

  1. Đủ ỏa: tiếng chửi