50%

Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên/viết nháp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu ba bài kề nhau:

Họa Hồng Châu kiểm chính vận - 和洪州檢正韻
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

送雨輕陰滿客途,
強酬佳韻詠風雩。
春光野寺花千樹,

Tống vũ khinh âm mãn khách đồ,
Cưỡng thù giai vận vịnh Phong vu.

Đầy đường đất khách, bóng râm nhẹ đưa mưa,
Cố sức họa vần bài thơ vịnh cảnh "Phong vu".

[[Thể loại:Thơ Việt Nam [[Thể loại:Thất ngôn bát cú *hai mẫu kề nhau:

Vãn môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi
của Trần Công Dương, do Wikisource dịch

Trần Công Dương (? - ?), làm Huấn đạo Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là thầy dạy Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi (1846-1877). Khi nghe tin quân Pháp chém chết người học trò này, ông làm bài thơ dưới đây để tỏ lòng tiếc thương.

Nguyên văn Tạm dịch nghĩa

Vãn môn sinh Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi
Ngã quốc Đại Nam quân Hàm Nghi,

Viếng học trò là Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi
Nước Đại Nam ta, đời vua Hàm Nghi,

   
Chú thích

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 

[[Thể loại:

*Bản thông tin:

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tự thuật, thơ của Nguyễn Hữu Huân.
Nguồn Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất do Phạm Thiều-Cao Tự Thanh-Lê Minh Đức cùng biên soạn. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986. Các chú thích trong bài thơ cũng chép theo sách này.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
  • Mẫu một bài:
Họa vua Trùng Quang Đế
của Nguyễn Biểu
Bài này Nguyễn Biểu họa lại bài Tặng Nguyễn Biểu của vua Trùng Quang Đế.

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa,

{{PD-old}

[[Thể loại:Thơ Việt Nam] [[Thể loại:Thất ngôn bát cú]

  • Bài nằm giữa trang

điền vào đây