Thành viên:Phuongcacanh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tôi con ông trạng cháu ông nghè
Nói có trên trời dưới đất nghe
Sức khỏe Hạng Vương cho nửa đấm
Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe
Vượt ngay ra biển co tàu lại
Tốc thẳng lên non bắt cọp về
Mai mốt đem quân về...Thủ phủ
Một đàn dân chúng chạy ra ve