Thành viên:Thuydaonguyen/thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu ba bài kề nhau:

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

送雨輕陰滿客途,
強酬佳韻詠風雩。
春光野寺花千樹,

Tống vũ khinh âm mãn khách đồ,
Cưỡng thù giai vận vịnh Phong vu.

Đầy đường đất khách, bóng râm nhẹ đưa mưa,
Cố sức họa vần bài thơ vịnh cảnh "Phong vu".

[[Thể loại:Thơ Việt Nam [[Thể loại:Thất ngôn bát cú

*Bản thông tin:

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tự thuật, thơ của Nguyễn Hữu Huân.
Nguồn Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất do Phạm Thiều-Cao Tự Thanh-Lê Minh Đức cùng biên soạn. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986. Các chú thích trong bài thơ cũng chép theo sách này.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài
  • Mẫu một bài:

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa,

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 

[[Thể loại:Thơ Việt Nam] [[Thể loại:Thất ngôn bát cú]