Thánh Gióng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thánh Gióng
của Lê Thánh Tông

Tinh anh dấu được khí kiền khôn,
Thiên tướng vang lừng tám cõi đồn.
nghe tiếng Hùng vương bẻn nảy việc,
Mảng[1] danh, nghịch tặc đã kinh hồn.
Vợt[2] vàng ngựa sắt hằng di để,
Làng Gióng non Trâu[3] miếu hãy còn.
Tự điển trời nam ngôi đệ nhất,
Âm phò quốc thế vững bằng non.

   
Chú thích

  1. Mảng: Nghe
  2. Vợt: Kiếm
  3. Non Trâu: Vũ Ninh