Thân thế nàng Kiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thân thế nàng Kiều
của Tôn Thọ Tường

Bài này tác giả làm khi đã về trí sĩ, mượn thân thế nàng Kiều để ký thác tâm sự mình.

Mười mấy năm trời nợ giũ xong,
Sông Tiền-đường đục hóa ra trong.
Mảnh duyên bình lãng[1] còn nong-nả,
Chút phận tang-thương lắm ngại-ngùng.
Chữ hiếu ít nhiều, trời đất biết;
Gánh tình nặng nhẹ, chị em chung.
Tấm lòng thiên cổ thương mà trách:
Chẳng trách chi Kiều, trách Hóa-công.

   
Chú thích

  1. Bình-lãng 萍 浪: bèo và sóng; như chữ « bình thủy » nói về cái duyên hai người ngẫu nhiên mà gặp gỡ nhau.


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1927, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.