Thân thế nàng Kiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mười mấy năm trời nợ giũ xong,
Sông Tiền-đường đục hóa ra trong.
Mảnh duyên bình lãng[1] còn nong-nả,
Chút phận tang-thương lắm ngại-ngùng.
Chữ hiếu ít nhiều, trời đất biết;
Gánh tình nặng nhẹ, chị em chung.
Tấm lòng thiên cổ thương mà trách:
Chẳng trách chi Kiều, trách Hóa-công.

   
Chú thích

  1. Bình-lãng 萍 浪: bèo và sóng; như chữ « bình thủy » nói về cái duyên hai người ngẫu nhiên mà gặp gỡ nhau.


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.