50%

Thăng Long thành hoài cổ (Từ Diễn Đồng)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thăng Long thành hoài cổ
của Từ Diễn Đồng

Sử truyền nhà Lý đóng đô đây
Trải mấy nghìn năm mới đến nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc[1],
Cột cờ sao thấy lá cờ Tây?
Nền văn nhà Lý xây kia đó[2]
Vết kiếm vua Lê vất chỗ này[3]
Người cũ bây giờ đâu cả nhỉ?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!

   
Chú thích

  1. Thành Thăng Long xưa có 5 cửa, bị quân Pháp phá 4 cửa, chỉ còn lại cửa Bắc ở phía đường Phan Đình Phùng hiện nay.
  2. Câu này nói việc nhà Lý cho xây dựng Văn miếu Hà Nội.
  3. Nhắc tích trả gươm của vua Lê Thái Tổ.