Thơ chúc tết các đồng chí cán bộ đang công tác tại Pari

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ chúc tết các đồng chí cán bộ đang công tác tại Pari  (1969) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân, số 5426, ngày 20-2-1969.

Xuân gà túc tác đến nơi,
Gửi người thân thiết mấy lời mừng xuân.
Gà xuân túc tác rạng đông,
Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao.

Xuân Kỷ Dậu