Thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu - 1969

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ chúc tết xuân Kỷ Dậu  (1969) 
của Hồ Chí Minh

Đây là bài thơ chúc Tết cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nǎm qua thắng lợi vẻ vang,
Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!