Thương (Nguyễn Đình Chiểu)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Thương.

Một câu thế lợi[1] mở muôn nguồn,
Giàu-có đua nhau việc bán-buôn.
Các chợ sinh-tài[2] trăm họ nhóm,
Chiếc thuyền trực-hóa[3] bốn phương luồn.
Trái cân Yến-tử[4] không rơi dấu
Cuốn sách Đào-công[5] chẳng hết tuồng.
Chờ giá rủi may may gặp vận,
Ra vào biết mấy của nghìn muôn.

   
Chú thích

  1. Thế lợi: sự lợi-lộc trong đời.
  2. Sinh tài: Tiền của sinh sống, các vật bán-buôn mưu cuộc sống.
  3. Chở hàng-hóa lên đường. Đem các đồ vật đi buôn.
  4. Yến Anh, làm đại-phu nước Tề. Tề Cảnh-công ban nghìn vàng, Yến Anh từ chối đôi ba phen không nhận lãnh. Vua vẫn một mực ép nài. Yến Anh nói: "Kẻ hạ thần không nghèo". Ý nói ngay-thẳng, thấy của không ham muốn.
  5. Phạm Lãi sau khi giúp vua Việt Câu-Tiễn khôi-phục đất nước, rong thuyền chơi nhởn năm hồ. Đi đến đâu, buôn bán giỏi mà làm giàu. Lấy tên họ khác là Đào Chu. Còn truyền tụng một quyển "Đào-công trí phú" dạy cách đi buôn.