Thư gửi Hy Mã Nghi Bá đại nhân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thư gửi Hy Mã Nghi Bá đại nhân  (1913) 
của Hồ Chí Minh

Trích thư số 1 gửi Phan Châu Trinh.

Chọc trời khuấy nước tiếng đùng đùng
Phải có kiên cương mới gọi hùng
Vai cứng long lanh ngoài ách tớ
Má đào nóng nảy giới quyền chồng
Lợi chung dầu sẽ mua về được
Kiếp mong chi nài sự có không
Ba hột đạn - thầm hai tấc lưỡi
Sao cho ích giống mấy cam lòng