Thạch Hào lại

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thạch Hào lại - 石壕吏  (759) 
của Đỗ Phủ

Thi phẩm Thạch Hào lại được làm theo thể thơ “ngũ ngôn cổ phong”, thường được xem một trong những bài thơ hiện thực tiêu biểu của Đỗ Phủ và là một áng thơ hay, rất nổi tiếng trong nền văn học cổ đại Trung Quốc.

Trích dẫn từ Thạch Hào lại của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.
Nguyên tác Phiên âm Hán Việt

石壕吏
暮頭石壕村,
有吏夜捉人。
老翁逾牆走,
老婦出門
吏呼一何怒!
婦啼一何苦!
聽婦前致詞:
三男鄴城戍,
一男附書至,
二男新戰死。
存者且偷生,
死者長已矣!
室中更無人,
惟有乳下孫。
有孫母未去,
出入無完裙。
老嫗力雖衰,
請從吏夜歸。
急應河陽役,
猶得備晨炊。
夜久語聲絕,
如聞幽咽。
天明登前途,
獨與老翁別。

Thạch Hào lại
Mộ đầu Thạch Hào thôn,
Hữu lại dạ tróc nhân.
Lão ông du tường tẩu,
Lão phụ xuất môn khan.
Lại hô nhất hà nộ,
Phụ đề nhất hà khổ!
Thính phụ tiền trí từ:
"Tam nam Nghiệp Thành thú
Nhất nam phụ thư chí
Nhị nam tân chiến tử.
Tồn giả thả thâu sinh,
Tử giả trường dĩ hỹ!
Thất trung cánh vô nhân,
Duy hữu nhũ hạ tôn.
Hữu tôn mẫu vị khứ,
Xuất nhập vô hoàn quần.
Lão ẩu lực tuy suy,
Thỉnh tòng lại dạ quy.
Cấp ứng Hà Dương dịch,
Do đắc bị thần xuy".
Dạ cửu ngữ thanh tuyệt,
Như văn khấp u yết.
Thiên minh đăng tiền đồ,
Độc dữ lão ông biệt.